Roll-up i Back wall ovi su nezamenljivi u indoor reklamiranju na sajmovima, priredbama, koncertima. Veoma se lako sklapaju i zgodni su za transport. Isto tako, mogu se više puta upotrebljavati jer je izmena printa laka i brza.